Переводчик

воскресенье, 6 марта 2016 г.9 березня народився Тарас Шевченко — знаменитий український поет, прозаїк, художник і громадський діяч зі світовим ім'ям. Він завжди був патріотом України, вся його творчість, в основному, присвячена українському народу.
Про Тараса Шевченка написано сотні книжок, тисячі публіцистичних та популярних статей. 
За своє недовге життя Тарас Шевченко залишив нам велику спадщину в літературі, та художньому мистецтві і вніс неоціненний вклад в розвиток української культури. Перу Тараса Григоровича Шевченка належать: поеми, балади, повісті, збірки віршів та більше 1000 картин. Праці Шавченка перекладені на велику кількість мов всього світу. Шевченкові належить виняткова роль у згуртуванні передових сил української нації, у розвитку й формуванні свідомості українського народу. Багато рядків з його віршів є й досі актуальними для нашої країни.

До 202 річниці від дня народження  Т. Г. Шевченка галузевим відділом документів з юридичних наук НБ ЧНТУ була підготовлена виставка "Скарби безсмертного Кобзаря".
     Шевченко

Не поет — бо це ж до болю мало, 
Не трибун — бо це лиш рупор мас, 
І вже менш за все — «Кобзар Тарас» 
Він, ким зайнялось і запалало. 
Скорше — бунт буйних майбутніх рас, 
Полум'я, на котрім тьма розтала, 
Вибух крові, що зарокотала 
Карою за довгу ніч образ...

 Євген Маланюк


 Також пропонується для перегляду віртуальна книжкова виставка "Вічне  Шевченкове слово ".83.34Укр 1-8
Д 43

Дзюба, І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 704 с. : іл.

Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.
Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.

8У1
М 25

Марахов, Г. І. Т. Г. Шевченко в колі сучасників. Список персоналій / Г. І. Марахов. – К. : Дніпро, 1976. - 152 с. 

У словнику, в основу якого покладено архівні, епістолярні документи, наукові дослідження, подається характеристика суспільно-інтелектуального середовища Т. Г. Шевченка. Книжка складається зі стислих біографій однодумців, друзів, знайомих поета, а також тих, хто перебував під впливом його творчості чи використовував її у своїй діяльності.


821.161.2”18“
Ш 37

Шевченко, Т. Кобзар / Тарас Шевченко. – К . : - Знання, 1992. – 384 с.

Збірка поетичних творів великого українського поета Т. Г. Шевченка містить вірші, поеми, балади 1837-1861 рр., пройняті гострими соціальними мотивами, глибокими ліричними почуттями.821.161.2”18“
Ш 37

Шевченко, Т .Г. Повести / Т. Г. Шевченко ; предисл. Е. П. Кирилюка; сост. и примеч. С. М. Шаховского; ил. В. В. Василенко; худож. оформ. В. И. Юрчишина. – К. : Веселка, 1984. – 359 с. : ил.

В книге представлены повести «Наймычка», «Музыкант», «Близнецы», «Художник» в которых Шевченко-прозаик с большой теплотой вывел положительные характеры трудовых людей, отразил их благородные и гуманные идеалы, стремление к просвещению. В повести много автобиографического материала.821.161.2 ”18”
Ш 37

Шевченко, Т. Г. Поезії . В 2 т. Т.1. / Тарас Шевченко; худож. О. Івахненко - К. : Веселка, 1988. - 261 с.

До першого тому ввійшли вірши, поеми, балади, написані в 1837-1847рр.

821.161.2 ”18”
Ш 37

Шевченко, Т. Г. Поезії . В 2 т. Т.2. / Тарас Шевченко; худож. О. Івахненко - К . : Веселка, 1988. - 248 с.

До другого тому ввійшли вірши, поеми, балади, написані в 1847-1861 рр.


Комментариев нет:

Отправить комментарий