Переводчик

вторник, 1 марта 2016 г.


3 березня відзначається Всесвітній день письменника. Це свято з'явилося завдяки англійському ПЕН-клубу. Назва організації (PEN International) - складається з перших літер англійських слів Poets (поети), Playwrights (драматурги), Essayists (есеїсти, нарисовці), Editors (редактори) і Novelists (романісти), яка була заснована у 1921 році.  Пен-клуб - це міжнародне об'єднання письменників, яке "виступає на захисті принципів свободи інформації всередині кожної країни і між всіма країнами, його члени зобов'язуються виступати проти придушення свободи слова в будь-якій її формі у тих країнах і спільнотах, до яких вони належать, а також у всьому світі, коли це є можливим. ПЕН-клуб активно виступає за свободу друку і проти довільного застосування цензури.

Тож вітаю всіх зі святом і пропоную до Вашої уваги невеличку добірку літератури до Дня письменника з фонду відділу документів з юридичних наук НБ ЧНТУ.

83.3Р7
В 77
Воспоминания об Анне Ахматовой : сборник. – М. : Советский писатель, 1991. – 720 с.

На всех, кто пишет об Анне Ахматовой, невольно отражается свет ее личности. Скромное достоинство, царственность, богатство и цельность натуры. А за личностью поэта возникает ахматовское окружение, атмосфера эпохи. Впервые безбоязненно обнажаются трагические стороны ее жизни, «горьких лет гонений и зла».
8У1
Л 68

Любач-Жученко, Б. Б. Про Марка Вовчка. Сторінки до біографії письменниці / Б. Б. Любач-Жученко. - К .: Дніпро, 1979. - 310 с.

Книга складається з опублікованих уже і спеціально написаних для цього видання статей. Розташовані за хронологією життя письменниці, вони дають цілісне уявлення про важливі політичні й культурні події другої половини XIX ст., про життя і літературно-громадську діяльність письменниці-демократки, про людей її оточення.


83.3 Укр 7
Н 37
Наш Тичина. Вірши, роздуми про творчість великого поета / упоряд. і ред. С. Реп’ях. – Чернігів : Лозовий В. М., 2011 – 176 с. 

Ця книга була присвячена 120-річчю з дня народження видатного українського поета, нашого земляка П.Г. Тичини. Кожен, хто прочитає книгу, побачить розвиток розмаїття поетичних тенденцій П.Г. Тичини, зміцнення людинолюбних тенденцій у літературі, зростання загального рівня поетичної майстерності .


8У2
П 78
Про Миколу Бажана : літературно-критичні статті, есе / упоряд. П. Д. Моргаєнко. – К. : Радянський письменник, 1984. – 335 с. ; 1 л. портр.

Книгу складають статті та есе, присвячені життю і творчості видатного українського поета і громадського діяча Миколи Платоновича Бажана.


83.3 Ук 7я43
П 78
Про Михайла Стельмаха : спогади / упоряд. Л. А. Стельмах, Д. М. Стельмах. – К. : Радянський письменник, 1987. – 407 с.; 30 л. іл.

Матеріали збірника відтворюють образ Михайла Стельмаха, видатного українського радянського письменника. Сучасні українські письменники, критики, друзі М.Стельмаха розповідають про його життя і творчість.
8У2
П 78
Про Олеся Гончара : літературно-критичні статті, листи, етюди. – К. : Радянський письменник, 1978. – 432 с.

До книгим ввійшли статті й етюди літераторів України та інших республік, присвячені життю і творчості видатного українського радянського прозаїка, а також листи до письменника і матеріали, в яких йдеться про популярність його творів.


83.3(2Ук)1
Р 54
Рисак, О. О. Лесин дивосвіт / О. О. Рисак. – Львів : Світ, 1992. – 184 с. 

У монографії досліджується творчість Лесі Українки – яскравий зразок реалістичної манери письма, збагаченої взаємодією з іншими художніми методами, стилями, а також процесами кореспонденції мистецтв. Автор стверджує, що творчість Лесі Українки, виражаючі духовну атмосферу часу, несла в собі прикметні ознаки особистості митця, одержимого духом боротьби за правду свого ідеалу – національну гордість і соціальну справедливість.


83.3Ук1-8
С-73
Спогади про Михайла Коцюбинського / упоряд., післямова та прим. М. Потупейка. - 2 вид., доп. – К. : Дніпро, 1989. – 278 с.

До другого, доповненого видання збірника спогадів про Михайла Коцюбинського, видатного письменника, революційного демократа, громадського діяча, ввійшли матеріали, які охоплюють все його життя, починаючи від шкільних років. Книжка містить і матеріали, досі не відомі читачам.8Р1
Т 53
Лев Толстой : проблемы творчества. – К. : Вища школа, 1978. – 312 с.

В книге освещаются проблемы творчества великого русского писателя Льва Толстого, нашедшие отражения в русской и украинской литературе, вопросы языка и стиля его произведений, продолжение традиций толстовской прозы.
8Р1
Т 86
Турбин, В. Н. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. Об изучении литературных жанров / В. Н. Турбин. – М. : Просвещение, 1978. – 239 с.; ил.

В книге дается сопоставительный анализ лучших произведений трех великих писателей. Основное внимание автор уделяет вопросам жанрового своеобразия произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова.

Комментариев нет:

Отправить комментарий