Переводчик

четверг, 3 марта 2016 г.8 Березня - Міжнародний жіночий день.


Ще в стародавньому Римі існував жіночий день (не схожий на сучасне свято), який відзначали матрони. Цього дня матрони - вільно народжені жінки, які перебували у шлюбі, отримували від своїх чоловіків подарунки, були оточені любов'ю та увагою. Рабині також отримували подарунки і, окрім цього, господиня будинку дозволяла невільницям цього дня відпочивати. Вдягнені в гарний одяг, із запашними вінками на головах, римлянки приходили в храм богині Вести - хранительки домівки. 

Сучасне свято  - це свято весняної ніжності та краси, любові та поваги, А ще - це день боротьби жінок за рівні права та можливості в економічній, соціальній та інших сферах діяльності. 
Хочеться привітати всіх представниць чарівної статі зі святом та побажати  бути вільними, незалежними, рішучими, але разом з тим ніжними, тендітними, витонченими, люблячими і щасливими.
В 2015 році було створено Центр гендерної освіти Чернігівського національного технологічного університету з метою надання науково-практичної допомоги викладачам та студентам вищих навчальних закладів щодо впровадження ідей ґендерної рівності у навчально-виховний процес шляхом посилення ґендерного компоненту у змісті соціально- гуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів; організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; ліквідації всіх форм дискримінації; запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства; протидії торгівлі людьми тощо.Завданнями Центру є:


а) створення інформаційних ресурсів з ґендерної проблематики для учасників освітнього процесу; 

б) поширення ґендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних технологій; 

в) підвищення рівня обізнаності студентської молоді з ґендерних питань; 

г) вивчення, вдосконалення та розповсюдження відповідних ґендерних технологій та методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-виховного процесу в навчальних закладах; 

д) зосередження громадської уваги та уваги засобів масової інформації на ґендерних питаннях за допомогою проведення інформаційних кампаній, розробки та розповсюдження соціальної реклами за підтримки соціальних служб міста та області. 

Напрями діяльності Центру полягають у створенні освітньо-виховними засобами умов для забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, попередження насильства, протидії торгівлі людьми шляхом: 

• підготовки та проведення досліджень з питань ґендерного становлення особистості як елементу її соціалізації, ґендерної нерівності та дискримінації у суспільстві; аналізу та узагальнення набутого дослідниками теоретичного та емпіричного матеріалу з цих питань; 

• організації студентського волонтерського руху, що має на меті популяризацію ідеї ґендерної рівності, поширення ґендерних знань та цінностей 

• проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ґендерних питань серед студентської молоді та викладачів вищого навчального закладу; 

• підготовка інформаційних матеріалів з актуальних ґендерних проблем сьогодення, підготовка соціальної реклами, шляхом залучення студентської молоді; 

• підтримка громадських та державних просвітницьких ґендерних ініціатив; співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними службами, іншими закладами освіти, підприємствами, об’єднаннями громадян, установами та організаціями, експертами з питань рівних прав та можливостей; попередження насильства, протидії торгівлі людьми; 

• активізації науково-дослідної роботи студентів та викладачів з ґендерних питань; участі в організації та проведенні заходів різних рівнів (семінарів, конференцій, конгресів, форумів, круглих столів, конкурсів з ґендерної тематики); підготовки друкованих матеріалів (статті, навчально-методичні посібники, монографії). 

• впровадження ґендерного компоненту в навчальний процес.

Центр гендерної освіти ЧНТУ пропонує навчально-методичні матеріали для проведення виховних заходів, присвячених Міжнародному жіночому дню 8 березня.
Ґендерна рівність – показник рівня демократії, дотримання прав і соціальної справедливості, коли жінки та чоловіки мають рівні права, свободи, обовязки, відповідальність і можливості.


Бібліотека долучається до матеріалів Центру і пропонує добірку літератури до Міжнародного дня прав жінок. 34:316.346.2(477)(075.8)
А 67

Аніщук, Н. В. Основи гендерного права України : підруч. / Н. В. Аніщук. – О.: Фенікс, 2013. – 208 с.

Підручник висвітлює основи гендерного права України. Розкрито теоретико-методологічні засади гендерної юриспруденції як нового напряму правової науки. Розглянуто гендерне право як нову комплексну галузь права.


305(042.4)
Г 34

Гендерний розвиток у суспільстві: конспекти лекцій. – 2-е вид. – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – 351 с. 

Посібник є конспектованим викладом змісту тем навчальних курсів з широкого кола гендерних проблем. Особливу увагу приділено питанням гендерної рівності, правовому забезпеченню гендерної рівноваги, інтеграції гендерних підходів у педагогічному вихованні, формуванні культури міжстатевих відносин.


316
Г 46

Гіденс, Е. Соціологія / Ентоні Гіденс ; пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник ; наук. ред.. О. Іващенко. – К. : Основи, 1999. – 726 с.

У книжці викладено основні поняття , на яких стоїть будівля сучасної соціології. Читач знайде чимало цікавого матеріалу, що стосується як структури соціології, так і предмета, який вона досліджує. Розгядаються питання, що таке соціологія, культура, суспільство та індивід, гендер і сексуальність, сім’я, шлюб і особисте життя та інші теми.


305-055.2
Н 12

На шляху подолання дискримінації щодо жінок та гендерного насильства : інформаційно-практичний посібник / І. В. Дорожкіна, В. В. Ковальчук. – Чернігів : Деснянська правда, 2009. – 88 с.

Видання здійснено у рамках реалізації проекту «Жінки, знайте свої права», який має на меті проведення просвітницьких заходів по застосуванню Конвенції ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.


332.145:316.346.2(075.8)
О 93

Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку : практ. посіб. / М. Колодій та ін. ; за ред.. І. Санжаровського. – К. : К.І.С.,2012. – 80 с. ; іл., табл..

Посібник буде корисним для посадовців центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників бізнесу та неурядових організацій, ініціативних груп і агенцій регіонального розвитку, експертів, які розробляють програмні документи, залучені до розроблення та впроваджування, бюджетування, моніторингу та оцінювання проектів соціально-економічного розвитку, а також для тренерів, науковців, дослідників та викладачів у сфері стратегічного планування та управління проектами і гендерних студій, та всіх інших, хто займається питаннями збалансованого регіонального розвитку та впровадження соціально-гендерних підходів у теорію та практику розвитку.


330.34:316.3(063)
С 75

Сталий розвиток у соціальному вимірі : глобальним проблемам – локальні рішення / за ред. С. М. Шкарлета, Н. А. Ємець, Л. М. Завацької та ін. / збірник матеріалів Всеукр. наук. – практ. конф. (м. Чернігів, 2 листопада 2012 р.). – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – 304 с.

У збірник вміщені статті та тексти доповідей учасників науково-практичної конференції. Розглядаються проблеми сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації, висвітлюються соціально-економічні й освітянські питання та проблеми відповідального добробуту, значна увага приділяється соціальній роботі як чиннику сталого розвитку в Україні та соціальній педагогіці у контексті цих проблем.


305:32
Т 58

Топ 10 ґендерної політики / упоряд. Н. Бочкор, К. Левченко, Л. Ковальчук, О. Семерик. – К. : Україна, 2013. – 47 с.

Ця публікація пропонує збірку матеріалів про ґендерну політику . Видання підготовлено за участі експертів з питань ґендерної політики, громадських організацій та ініціатив:Ґендерної стратегічної платформи, Інформаційно-консультативного жіночого центру, Київського центру ґендерних досліджень, Музею історії жіноцтва, історії ґендерного руху та інших.
Комментариев нет:

Отправить комментарий