Переводчик

среда, 18 мая 2016 г.

День вишиванкиВишиване диво - посміхнулось мило
День вишиванки – це не свято виключно української сорочки - це зростання етнічної свідомості народу, посиленням його інтересу до вітчизняної історії та культури. 
Вишивка в Україні – один з найбільш улюблених і поширених різновидів народної творчості. У виробах українських вишивальниць нас захоплює піднесений світ краси і фантазії, поетичного осмислення життя, світ натхненних образів, коріння яких сягає міфології, звичаїв і уявлень наших предків. 
Перші згадки про вишивання зустрічаються у працях стародавніх істориків та в археологічних знахідках. Узори утворювалися з поєднання кружечків, спіралей, завитків, а також із пишної рослинної орнаментації у вигляді стебла рослини, листя лавра, лотоса, грон винограду. 
Шитво в Київській Русі досягало високого художнього рівня і поширилося навіть за її межами. XVI-XVII ст. стало добою розквіту українського гаптування – шитва золотими і срібними нитками, виконаного по атласу, оксамиту, парчі із застосуванням перлів та коштовного каміння. Гаптування цього часу розвивалось у стилістично-художній єдності з іконописом та гравюрою. 
XVIII ст. приносить нове розуміння орнаментальних форм з їх об’ємно-пластичним живописним трактуванням. Розквітає вишивка гладдю різноколірним шовком. 
З ХІХ ст. поширюється вишивка бісером, білим шовком на тонких прозорих тканинах, якими прикрашали як одяг, так і предмети побуту. В Україні існувало багато поміщицьких майстерень, в яких жінки-кріпачки вишивали речі панського побуту. Найпопулярніший сьогодні вид вишивання – “хрестик”, з’явився досить пізно, на початку ХІХ ст. 
Найяскравішим втіленням багатого і розмаїтного мистецтва народної вишивки є біла вишивана сорочка – невід’ємна складова частина українського народного вбрання як жіночого, так і чоловічого. Вишивана сорочка була характерною ознакою кожної мисцевості , і порівняно легко відрізнити полтавську від подільської, гуцульську від поліської тощо. Вони розрізняються орнаментом, технікою виконання та гамою барв. Наші предки свято вірили, що вишиванка – це символ здоров’я, краси, щастя, любові... Вишита сорочка захищає душу людини від руйнування та дає силу.
Українська вишиванка є одним з небагатьох національних брендів, відомих в усьому світі, є найкращим подарунком, який приносить позитивні емоції і відчуття єднання з автентичними скарбами української минувщини.

Пропонуємо ознайомитися з літературою з фонду Наукової бібліотеки, присвячену мистецтву народного вишивання, різновидам традиційного українського вбрання, розвитку матеріальної та духовної культури.


746.3(084)
Г 22

Гасюк, Е. О. Художественное вышивание : альбом /   Е. О. Гасюк, М. Г. Степан. – Изд. 5-е. - К . :  Вища школа, 1987. - 247 с.

В альбоме отражены самобытность, разнообразие и художественное совершенство узоров в вышивках разных народов. Ярко показан расцвет искусства народной вышивки, благотворное влияние сближения и взаимного обогащения национальных культур. Дан короткий исторический обзор развития искусства вышивания на Украине, раскрыты мотивы украинского    народного орнамента. 


930.85(477)

І 90

Вишивання / М. П. Бондар та ін. // Історія української культури. В.5 т. Т.4. Кн.2. Українська культура другої половини XIX століття. – К. : Наукова думка, 2005. – С.1179-1189.

В розділі запропанований огляд українського вишивання XIX століття. Розглянуті зразки гаптування, вишивки, техніки вишивання.63.5(4Укр)я73
К 90

Ніколаєва, Т. О. Народний одяг / Т. О. Ніколаєва, Г. С. Щербій // Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко та ін. – К. : Либідь, 1991. – С.94-109. :  іл.

Посібник містить огляд основних етапів етнічної історії України, розвитку матеріальної та духовної культури її населення.63.5(4Укр)я73
К 90

Народний одяг / Л. Ф. Артюх та ін. // Культура і побут населення України : навч. посіб. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Либідь, 1993. – С.116 – 135. : іл.

У цьому виданні з урахуванням новітніх даних подано огляд основних етапів етнічної історії України, розвитку різноманітних сфер , матеріальної та духовної культури її населення, містяться відомості  про українську діаспору та її культурні надбання. 63.5(4Укр)
Н 63

Ніколаєва, Т. О. Історія українського костюма / Т. О. Ніколаєва; іл. З. Васіної, Л. Міненко, Т. Ніколаєвої, О. Слінчак, М. Старовойт. – К . : Либідь, 1996. – 176 с. :  іл.

Висвітлюються витоки традиційного українського костюма, його багатовікова історія, тісно пов’язана з процесом розвитку української спільноти. Представлене широке розмаїття народного вбрання відповідно до історико-етнографічних регіонів України, детально розглядається його численні компоненти та прийоми оздоблення.


63.5(4Укр)я2 
У 45 

Ніколаєва, Т. О. Різновиди традиційного одягу / Т. О. Ніколаєва // Українська минувщина : ілюстрований етнографічний довідник / А. П. Понамарьов та ін. – К. : Либідь, 1993. – С.110-132. :  іл. 

Ця книга – своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Розглянуті різновиди традиційного українського народного одягу, символіка народного костюма.


Комментариев нет:

Отправить комментарий