Переводчик

понедельник, 23 мая 2016 г.

День слов’янської писемності і культури
День слов'янської писемності і культури встановлений в Україні «…на підтримку ініціативи органів державної влади, Національної академії наук України, громадських і релігійних організацій та враховуючи історичне та просвітницьке значення спадщини слов'янських первоучителів у здобутку національної культури…» згідно з Указом Президента України «Про День слов'янської писемності і культури» від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004. 

Унікальне культурне свято народжене глибокою пошаною до братів-просвітителів, захопленням великою справою всього їхнього життя, яку вони здійснили в епоху, коли кожному, хто ставав на захист свободи і рівності народів, загрожувала інквізиція. Лише справжні сміливці (а саме такими були Кирило й Мефодій) могли повстати проти догм середньовіччя, захистити право свого народу на писемність і культуру, право жити і розвиватися, право на майбутнє. 
Становлення слов'янської писемності було нелегким. 863 рік вважається офіційною датою створення слов'янської писемності. 
Як відомо, пам'ятками засвідчені дві азбуки: кирилиця і глаголиця. Дехто з учених вважає глаголицю давнішою. 
Форма кирилиці нагадує грецьке уставне письмо. Спосіб написання букви кирилиці простіший. Глаголиця відрізняється від неї складним накресленням знаків. Очевидно, цим пояснюється те, що глаголиця була витіснена кирилицею.
Вшановуючи цих великих болгарських просвітителів, ми згадуємо і про те, що їхні ідеї братерства, гуманізму, духовності, освіти, пронесені крізь віки, були підхоплені й розвинуті Кирило-Мефодіївським братством, одним з його найактивніших членів, великим українським поетом Т.Г.Шевченком. 
Значення діяльності Кирила і Мефодія полягало в створенні слов'янської азбуки, розробці першої слов'янської літературно-письмової мови, формуванні основ створення текстів на слов'янській літературно-письмовій мові. Кирило-мефодіївські традиції були найважливішим фундаментом літературно-письмових мов південних слов'ян, а також слов'ян Великоморавської держави. Крім того, вони вплинули на формування літературно-письмової мови й текстів на ній в Давній Русі, а також її нащадках — білоруської, російської й української мов. 
Найбільший скарб будь-якого народу - його національна мова, яка формувалась віками і            передавалась від покоління до покоління .
             

В вас мудрість вічна і любов жива...

А хтось же вас народжував, слова,

Хтось ті суцвіття звуків винаходив,

Що стали потім мовами народів.

Станіслав Тельнюк.

Справа, якій присвятили своє життя Кирило і Мефодій, була недаремною. І найкращий доказ цього - вдячність нащадків.
День святих Кирила та Мефодія відзначається католиками 14 лютого, православними та католиками східного обряду 24 травня. У Чехії та Словаччині день Святих Кирила та Мефодія. які своїм приходом до Моравії заклали основи майбутньої чеської держави, відзначається 5 липня і є державним святом та вихідним днем.
На їх честь встановлено  пам'ятники в різних країнах.
В Київі на території Київо-Печерської лаври Святі Кирило і Мефодій продовжують з лаврських пагорбів нести дар Слова людям.

 


Наукова бібліотека запрошує до перегляду віртуальної книжкової виставки, присвяченої до Дня слов'янської писемності і культури.


Григор’єв, В. Й. Філософія українського романтизму / В. Й Григор’єв  // Філософія. - К. : Центр навчальної літератури, 2004 . - С. 148-151.

Про діячів Кирило-Мефодіївського братства, які започаткували розробку філософії української національної ідеї.Огородник , І. В. Кирило - Мефодіївське товариство  / І. В. Огородник  // Історія української філософії. - К. :  Академвидав, 2008. - С.  295-307.

Про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства , фундаторів цієї організації, їх ідеї, світогляд, ставлення до релігії.
Кордон, М. В. Українська культура XIX ст. Народницький період  / М. В. Кордон // Історія української культури. - Львів : Магнолія  2006, 2011. - С. 158-180.

Про формування національної свідомості українського народу, поширення просвіти, видавничої справи та шкільництва за сприяння діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.Любар, О. О. Освітній рух першої половини XIX ст. Педагогічна думка українських просвітителів Т. Г. Шевченка, М. І. Костомарова, П. О. Куліша  / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія Української школи і педагогіки / за ред. О. О. Любара. - К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. - С. 185-216.

Про діяльність членів Кирило-Мефодіївського товариства, про формування освітянської політики, про основні позиції педагогічних поглядів видатних діячів. Огородник, І. В. Кирило-Мефодіївське братство  / І. В. Огородник, В. В. Огородник  // Історія філософської думки в Україні. - К. : Вища школа : Т-во «Знання», КОО, 1999. - С. 286-310.

Про відображення ідей романтизму і народності в єдності літературного, соціально-політичного та національно-визвольного аспектів в діяльності та творчості діячів таємної організації Кирило-Мефодіївське братство». 

Кирило-Мефодіївське товариство і його ідеї державно-політичного устрою суспільства  // Політологія / упоряд. та ред. М. Сазонова. - Харків : Фоліо, 1998. - С. 101-105.

Про значне явище того часу - заснування слов’янського товариства святих Кирила і Мефодія. Головною метою братство вважало утворення слов’янських  демократичних держав-республік, об’єднаних у слов’янський союз на принципах федеративності.
Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій // Політологія  / за ред. О. І. Семківа. - Львів : Світ, 1994. - С. 103-135.

Про усвідомлення і осмислення минулого і сучасного членами товариства,
розкриття політичного ідеалу, здійснення якого принесло б свободу Україні. Товариство відстоювало ідеал свободи, рівності і братерства слав’янських народів.

Попович, М. В. Кирило-Мефодіївське товариство /  М. В. Попович // Нарис історії культури України. - К. : АртЕк, 1999. - С. 336-343.

Про культурно-політичні орієнтації українського руху сформовані в ідеології Кирило-Мефодіївського товариства.

Кирило і Мефодій // Українська Радянська Енциклопедія. - К. : Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1961. - Т. 6. - С. 374.

Коротка біографія братів - першовчителів слов’ян.Шейко, В. М. Культура українських земель у XIX ст. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський // Історія української культури. - К. : Знання, 2010. - С. 59-65.

Про новий крок у культурному піднесенні, гуртуванні національної інтелігенції.

Комментариев нет:

Отправить комментарий